Lammerseizoen schapen en geiten

Schapen en geiten die lammeren kunnen een gevaar zijn voor zwangere vrouwen en voor hun ongeboren kind. Het gaat daarbij om de kans op besmetting met Chlamydia abortus, Listeria monocytogenes en mogelijk Toxoplasma gondii en Q-koorts.
Je kunt vooral besmet worden door direct contact met lammerende schapen en pasgeboren lammetjes waarbij micro-organismen kunnen worden overgedragen via het vruchtwater, bloed en de placenta. Hetzelfde geldt voor geiten. Je kunt ook Q-koorts krijgen door het fijnstof in te ademen dat in de lucht aanwezig is.

Schapen en geiten kunnen dragers zijn van deze micro-organismen en die kunnen tijdens de geboorte van lammeren en geitjes vrij komen. Door rechtstreeks contact met de pasgeboren dieren, met de kersverse moeder of met de door vruchtwater besmette geboorteplek (stro) kun je besmet raken. Je kunt ook besmet worden via anderen die met schapen of geiten contact hebben gehad, bijvoorbeeld via besmette werkkleding.

Het aantal miskramen bij mensen is klein, maar het Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid (KIZA) waarschuwt toch zwangere werkneemsters die beroepsmatig risico lopen voor de genoemde gevaren:

  • Help niet bij het lammeren en melken van schapen en geiten
  • Vermijd contact met pasgeboren of (spontaan) geaborteerde lammeren
  • Vermijd contact met nageboorten, vruchtwater en bijvoorbeeld stro van de geboorteplek
  • Vermijd het aanraken van mogelijk besmette kleding en voorwerpen die in contact zijn geweest met ooien en lammetjes; dus ook geen mogelijk besmette werkkleding van anderen aannemen of thuis laten wassen

Anderen in de omgeving van de zwangere werkneemster worden als volgt gewaarschuwd:

  • Denk altijd aan de kans op overdracht naar zwangeren uit de directe omgeving
  • Neem werkkleding en andere mogelijk besmette voorwerpen niet mee naar huis
  • Boeren hebben niet alleen een verantwoordelijkheid voor het eigen personeel maar ook voor bezoekers (zowel publiek als professionals) en hun eigen familie en buren.

Meer informatie vind je op de website van KIZA.