Privacy Policy

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.
Verloskundigen Ridderhof houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Deze Privacy Policy is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG.