Medische Echo’s

We maken echo’s vaginaal en via de buik. Wanneer je minder dan 10 weken zwanger bent, als het kindje nog te klein is om via de buik te bekijken, doen we een vaginale echo. Spoedecho’s kunnen ook buiten de spreekuren om gemaakt worden.

Intake

De eerste echo maken we bij de intake, als je rond de acht weken zwanger bent. We kijken dan of het hartje klopt en je krijgt je eerste echofoto mee.

Als je minder dan 10 weken zwanger bent, maken we een inwendige (via de vagina) echo. Ben je verder dan 10 weken zwanger, dan maken we de echo uitwendig (via de buik). Een volle blaas zorgt ervoor dat we bij een uitwendige echo de baarmoeder beter in beeld kunnen krijgen, dus probeer met een volle blaas naar de intake te komen als je meer dan 10 weken zwanger bent.

Termijnecho

De termijnecho maken we als je tussen de 10 en 12 weken zwanger bent. Je ziet dan al echt een kindje, met armpjes en beentjes. Natuurlijk krijg je hier een fotoafdruk van mee!

We kijken tijdens deze echo naar:

  • Of de zwangerschap op dat moment intact is en er dus hartactie is.
  • De duur van de zwangerschap en de definitief uitgerekende datum.
  • Of er sprake is van een eenling- of meerlingzwangerschap.

De echo is meestal uitwendig, maar soms is een inwendige echo nodig.

Combinatietest

Tussen de 11 en 14 weken kun je kiezen voor de combinatietest, ook wel nekplooimeting genoemd. Deze test berekent hoe groot de kans is dat je kindje het Syndroom van Down (trisomie 21), het Patausyndroom (trisomie 13) of het Edwardssyndroom (trisomie 18) heeft.
Dit onderzoek vindt plaats in het echocentrum in Uden. Tijdens het spreekuur vertellen we er meer over.

Wil je alvast meer weten, download dan de folder.

20-weken echo

Tijdens de 20-weken echo worden mogelijke afwijkingen bij de baby opgespoord. Deze echo wordt gemaakt in het echocentrum te Uden. Meer informatie over deze zogenoemde 20-weken echo ontvangen jullie tijdens het spreekuur als je ongeveer 15 weken zwanger bent.

Wil je alvast meer weten, download dan de folder (ook o.a. engels, pools, turks en arabisch).
De 20-weken echo is geen verplichte echo. Met behulp van deze keuzehulp kun je beslissen of je deze echo wel of niet wilt.

Groeiecho’s

Groeiecho’s worden door ons gemaakt tijdens de gewone zwangerschapscontrole.
Rond de 31 weken maken we een groeiecho om dysmature kindjes (kindjes die te klein zijn in relatie tot de zwangerschapsduur) en kindjes die teveel in groei achterblijven op te sporen. We kijken naar de hoeveelheid vruchtwater, de ligging van de placenta en we meten de grootte van het kindje. Bij de volgende echo rond 35 weken zien we dan of jullie kindje goed gegroeid is.

Liggingsecho

Als je rond de 35 weken zwanger bent, maken we een liggingsecho. Hierbij controleren we of de baby met het hoofdje naar beneden ligt en meten nogmaals de groei.

Tot slot

We maken zelf geen pretecho’s. Bij de echo’s wordt gekeken naar dat wat bij het onderzoek van belang is. Als er tijdens het echo-onderzoek iets afwijkends te zien is, dan dan vermelden we dat natuurlijk en verwijzen we jullie door voor verder onderzoek. De nekplooimeting en de 20- weken echo zijn specifiek bedoeld om jullie kindje te controleren op eventuele afwijkingen.

Voor pretecho’s kun je terecht bij de echoscopiste in onze praktijk die pretecho’s maakt: Christa de Wit.