Tongriem klieven

De tongriem is het ‘velletje’ waarmee de tong vastzit aan de bodem van de mond. Bij een (te) korte tongriem zit de tongriem zo vast aan het puntje van de tong dat het bijna niet meer mogelijk is om de tong te bewegen. Dit uit zich vaak in een vervorming van de tong tot V-vorm bij optillen of tot een hartvorm bij uitsteken.

Er bestaat in Nederland geen eenduidige mening over het beleid en de behandeling van een te korte tongriem. In onze verloskundigenpraktijk zijn wij van mening, dat het wel degelijk het overwegen waard is, om een verkorte tongriem te klieven. Wij hebben ons daarom geschoold in het doorknippen van een tongriem.

In deze Folder klieven tongriem lees je meer informatie over het klieven van een (te) korte tongriem. Heb je vragen over de tongriem van je baby of wil je een afspraak maken voor het klieven van de tongriem? Neem dan contact met ons op.