Disclaimer

www.verloskundigenridderhof.nl wordt beheerd door Verloskundigen Ridderhof. De beheerder van deze website besteedt de grootst mogelijke aandacht voor en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is. Desondanks is het mogelijk dat er in de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

De beheerder van deze site aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.
De beheerder van deze website aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel op risico van de gebruiker.
Informatie op websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, wordt slechts incidenteel door ons geanalyseerd. Verloskundigen Ridderhof geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.
Overname van informatie en beelden van deze site is alleen toegestaan met correcte bronvermelding én met schriftelijke toestemming van Verloskundigen Ridderhof.

Cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.