Over ons

Ons team bestaat uit vier verloskundigen en twee praktijkassistentes.
Je leert ons alle vier kennen tijdens de spreekuren. De dienstdoende verloskundige is degene die je bevalling begeleidt. Zij is dan geen vreemde meer voor je.

De praktijkassistentes Annemiek en Anne-Marie ondersteunen ons tijdens de spreekuren. Zij regelen alle afspraken en zorgen ervoor dat je antwoord krijgt op de vragen waarmee je belt. Hierover wordt altijd overleg gepleegd met één van de verloskundigen en verloskundige vragen beantwoorden wij altijd zelf.
Ook nemen zij veel administratie van ons uit handen, waardoor we tijdens het spreekuur, jouw bevalling en de kraamvisites meer tijd voor je hebben.

Een kijkje in ons dagelijks leven.

Met elkaar staan wij voor goede verloskundige zorg. Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke begeleiding, kwaliteit van zorg en een prettige samenwerking. Ook een goede samenwerking met andere beroepsgroepen vinden we van belang. Zo zijn we actief in het verloskundig samenwerkingsverband met de gynaecologen van Ziekenhuis Bernhoven en in de verloskundigen kring Brabant Noord Oost. Daarnaast hebben we regelmatig overleg met o.a. huisartsen, fysiotherapeuten en kraamcentra.

Dette van der Heijden en Riske Bremer werken als waarneemster in onze praktijk. Zij vallen zo nodig in als iemand van ons met vakantie is, ziek is of een bijscholing heeft. Zo blijft de continuïteit binnen de praktijk gewaarborgd. Mocht het heel erg druk zijn, dan hebben wij een regeling met andere praktijken; er wordt dus altijd goed voor je gezorgd.

We waken ervoor om niet te lang achter elkaar dienst te hebben. Hierdoor treffen jullie altijd een frisse, uitgeruste verloskundige. Om de kwaliteit van zorg hoog te houden en de laatste ontwikkelingen te blijven volgen, nemen we actief deel aan bij- en nascholingen. Alle verloskundigen van de praktijk staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Verloskundigen.

Kwaliteit

Binnen onze praktijk zijn we voortdurend bezig met kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbewaking. Alle verloskundigen zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister. Om in dit register te mogen staan moet je voldoen aan de eisen van bij- en nascholing.
Daarnaast hebben we in 2010 het WHO / Unicef certificaat voor Borstvoeding behaald. Dit betekent dat we aan de 10 vuistregels voor borstvoeding voldoen.

Overleg

Om goede continuïteit van zorg te kunnen waarborgen, hebben wij iedere week op dinsdagmiddag in de praktijk een overleg waarin we alle nieuwe zwangeren en ook alle bijzonderheden van de huidige zwangeren bespreken. Dit zorgt ervoor dat we allemaal goed van jouw situatie op de hoogte zijn.
Verder dragen we onze diensten altijd persoonlijk over, zodat we ook tijdens de volgende dienst goed op de hoogte zijn van het wel en wee van jullie tijdens de bevalling en het kraambed.

Coöperatie PRINC

Wij zijn lid van Coöperatie PRINC waarin 5 verloskundigenpraktijken samen de belangen behartigen bij veranderingen in de organisatorische zorgstructuur en grote beleidszaken.
Binnen de coöperatie hebben we ook een tweemaandelijkse ITV bijeenkomst. ITV staat voor Intercollegiale Toetsing Verloskunde, waarbij we de verloskundige zorgverlening onderling vergelijken en met behulp van wetenschappelijk onderzoek toetsen of ons beleid nog actueel is.
Met de coöperatie maken we ook beleidsafspraken -in samenwerking met de gynaecologen- zodat de zorg gewoon doorloopt als je van ons naar de gynaecoloog wordt verwezen.

Overleg met gynaecologen

Elke week hebben we een 2 uur durend overleg met de gynaecologen van ziekenhuis Bernhoven. In dit overleg bespreken we al onze nieuwe cliënten, maar ook de nieuwe cliënten van de gynaecoloog. Zo kunnen we samen per cliënt bepalen wat goede zorg is voor de zwangerschap, bevalling en het kraambed. Ook de kinderartsen van Bernhoven schuiven regelmatig bij dit overleg aan om iedereen van optimale zorg te voorzien.

Ketenzorg

We nemen actief deel in de ketenzorg in de regio: VSV Kiem Geboortezorg.
Ketenzorg is alle zorg die aaneengeschakeld wordt gegeven: huisartsen, kraamzorgorganisaties, het consultatiebureau en natuurlijk het ziekenhuis Bernhoven. Binnen de ketenzorg zijn we bezig met kleine projecten die we gezamenlijk aan kunnen pakken. Meer informatie en allerhande folders uit de regio vind je op onze gezamenlijke website

Studenten

In onze praktijk begeleiden we regelmatig studenten, van de vierjarige opleiding tot verloskundige, tijdens hun stage. Hierover berichten we in onze wachtkamer en bij de assistentes.
Gedurende de stages leren de studenten de praktische uitvoering van het verloskundig vak. Studenten werken te allen tijde onder begeleiding van een verloskundige. Hebben jullie vragen over -of bezwaar tegen- de aanwezigheid van een student, laat ons dit dan weten.