Wat is een miskraam?

Een miskraam is het verlies van een niet-levensvatbare vrucht in de eerste 16 weken van de zwangerschap.

Vaginaal bloedverlies en/of buikpijn zijn meestal de eerste tekenen van een miskraam. Je spreekt dan van een dreigende miskraam. Een dreigende miskraam is niet zeldzaam en komt in ongeveer 20% van alle zwangerschappen voor.

In ongeveer de helft van deze dreigende situaties (10% van alle zwangerschappen) treedt werkelijk een miskraam op, in de overige gevallen heeft het bloedverlies een andere oorzaak. Het bloedverlies stopt na een paar dagen en de zwangerschap verloopt ongestoord verder.

De medische term voor een miskraam is spontane abortus.
Als je nog geen bloedverlies hebt gehad en we met de echo een miskraam constateren spreken we van een missed abortion.
We spreken van een late miskraam als de zwangerschap verkeerd afloopt na 16 weken zwangerschap, maar vóór de levensvatbare periode. Deze late miskramen komen heel weinig voor.