Herstel na miskraam

Lichamelijk herstel

Je herstelt over het algemeen vlot na een spontane miskraam (of curettage). Eén tot twee weken is er nog wat bloedverlies en bruine afscheiding. Nadat het bloedverlies is gestopt, is het lichaam voldoende hersteld om weer opnieuw zwanger te worden. Zwanger worden wordt door een miskraam niet bemoeilijkt. De menstruatie komt binnen enkele weken weer op gang.

Emotioneel herstel

Een bloeding in het begin van de zwangerschap brengt veel onzekerheid mee. Bij een miskraam kan het verdriet diep zijn. Het betekent een streep door de toekomst en maakt een abrupt einde aan alle plannen en fantasieën over het verwachte kind. Een miskraam komt meestal heel onverwacht en veel vrouwen reageren aanvankelijk nogal geschokt en met ongeloof.

Een klein deel van de vrouwen heeft een voorgevoel gehad, dat het niet goed zat. Verdrietige gevoelens zijn het meest intens in de eerste 4-6 weken en verdwijnen meestal 3-4 maanden na de miskraam. Bij sommige vrouwen bestaan deze gevoelens nog na 3-4 maanden.

Schuldgevoel, boosheid, leegte

Naast gevoelens van verdriet kunnen er andere gevoelens bestaan zoals schuld, ongeloof, boosheid, een gevoel van leegte, falen van het eigen lichaam of jaloezie naar andere zwangere vrouwen toe. Deze gevoelens komen zeker in het begin veel voor en zijn begrijpelijk. Er is tijd nodig om deze gevoelens te verwerken en er is geen reden ze te ontkennen of weg te stoppen. Er is geen reden voor schaamtegevoelens. De vraag ‘waarom overkomt mij dit’ of ‘waarom ging het mis’ houdt je misschien wel bezig.

De oorzaak van een miskraam is meestal een aanlegstoornis van de vrucht. Een gezondere leefwijze of minder stress had het niet kunnen voorkomen. Het is belangrijk dat je jouw gevoelens serieus neemt en dat er begrip voor wordt opgebracht door jou zelf en door je omgeving. Realiseer je dat het verlies voor de buitenwereld meestal onzichtbaar is. Dit maakt het moeilijk om je gevoel met anderen te delen. Zowel reacties die steun geven, als reacties die kwetsen, zullen voorkomen. Als de gevoelens van acute rouw voorbij zijn, kan het goed zijn langzaamaan weer bepaalde activiteiten op te pakken die afleiding geven. Je voelt zelf wel wanneer dit prettig is en wanneer je daaraan toe bent.