Borstvoeding

Borstvoeding geven is het (bio)logische vervolg op zwanger zijn en bevallen: jouw lichaam is erop voorbereid om melk te maken en te geven, het lijfje van je baby is erop gebouwd om soorteigen moedermelk te drinken, te verteren en ervan te groeien.

Moet je je voorbereiden op het geven van borstvoeding?

Het is weliswaar een natuurlijk proces, maar borstvoeding geven is iets wat moeder en kind zich eigen moeten maken. Dat kost gewoon tijd. Hoe beter jij en je partner hierop zijn voorbereid, hoe kleiner de kans op problemen. Meestal ontstaan deze namelijk niet omdat borstvoeding zo moeilijk is, maar door gebrek aan kennis bij ouders en zorgverleners. Daarom bieden wij jou ter voorbereiding:

Benodigdheden bij borstvoeding

Je hoeft niets speciaals aan te schaffen. Motivatie en steun vanuit je omgeving zijn voorlopig de twee belangrijkste “hulpmiddelen” om de borstvoeding te laten slagen.
Mocht jullie kindje in de eerste dagen nog niet goed aan de borst (kunnen) drinken, dan is het mogelijk om zelf met de hand borstvoeding af te kolven. In dit filmpje wordt uitgelegd hoe je dit kunt doen.
Je kunt bij ons terecht voor het huren en kopen van diverse borstvoedingsbenodigdheden, zoals bijvoorbeeld elektrische borstkolven.

Rol van je partner

Je partner gaat straks een grotere rol bij de borstvoeding spelen dan je misschien zou verwachten. Om jou straks in/na de kraamtijd optimaal te kunnen ondersteunen, heeft hij voldoende kennis nodig over dit onderwerp. Daarom is het wenselijk dat hij ook goed voorbereid is.

WHO/Unicef borstvoedingscertificaat

In 2010 is onze  inzet  voor borstvoeding beloond met het behalen van het WHO/Unicef borstvoedingscertificaat. Dit certificaat krijgt een praktijk als je kennis en inzet voor borstvoeding aan vele kwaliteitseisen voldoet. Wij zijn hier erg blij mee en het daagt ons uit om ook in de toekomst onze zorg voor borstvoeding volgens deze kwaliteitseisen aan te bieden. We werken volgens de ’10 vuistregels voor het welslagen van borstvoeding’. 

Extra hulp van lactatiekundige

Mocht je behoefte hebben aan meer ondersteuning, zowel tijdens de zwangerschap als tijdens de borstvoedingsperiode, dan kun je hiervoor terecht bij Danielle van der Velden. Zij is ,naast verloskundige en echoscopiste, ook lactatiekundige.

Boekentips

 • Borstvoeding | S. Kleintjes & M. Broekhuijsen ISBN13: 9789027466211
 • Veilig door de kraamtijd | B. Smulders ISBN13: 9789021583457
 • Babybijsluiter | L. Elzinga ISBN 13: 9789081166911

Websites 

 • www.borstvoeding.com (Kenniscentrum: zoek en vind)
 • www.borstvoedingsforum.nl  (Voor elk borstvoedingsprobleem is een oplossing. Ervaringsdeskundigen en lactatiekundigen geven online gratis, snel en praktisch advies.)
 • www.nvlborstvoeding.nl (Website van de Nederlandse Vereniging voor Lactatiekundigen, met daarop onder meer de meest recente lijst van verzekeraars die (deels) lactatiekundige hulp vergoeden.)
 • www.lalecheleague.nl  (Nederlandse aftakking van de internationale vrijwilligersorganisatie La Leche League. Landelijk nummer: 0111-413189 (gratis).)

Als je na je verlof weer aan het werk gaat, is het nog steeds mogelijk om borstvoeding te geven. Hiervoor is een aantal wettelijke richtlijnen opgesteld.

Wetgeving omtrent borstvoeding:

Het geven van borstvoeding in werktijden is in de Nederlandse wet goed geregeld. Hieronder lees je meer over enkele wetsartikelen die daarop betrekking hebben.

 • Een vrouwelijke werknemer, die een borstkind voedt, heeft, indien zij de werkgever hiervan in kennis heeft gesteld, gedurende de eerste 9 levensmaanden van dat kind het recht de arbeid te onderbreken ten einde in de nodige rust en afzondering haar kind te zogen dan wel de borstvoeding te kolven.
 • De onderbrekingen, bedoeld in het eerste lid, vinden plaats zo vaak en zo lang als nodig is, doch bedragen gezamenlijk ten hoogste een vierde van de arbeidstijd per dienst. De vaststelling van het tijdstip en de duur van de onderbrekingen vindt plaats door de betrokken vrouwelijke werknemer na overleg met de werkgever.
 • De duur van de onderbrekingen, bedoeld in dit artikel, gelden voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen als arbeidstijd, waarover de vrouwelijke werknemer haar aanspraak op het naar tijdruimte vastgesteld loon behoudt.
 • Elk beding waarbij ten nadele van de vrouwelijke werknemer wordt afgeweken van dit artikel is nietig.

Arbobesluit, artikel 3.48 – Toelichting in Arbo-informatieblad:

Borstvoeding en Arbeid

Een van binnen uit af te sluiten besloten ruimte moet tijdens de zwangerschap en in de periode van borstvoeding beschikbaar zijn. Tijdens de zwangerschap is deze ruimte met name bedoeld om te kunnen rusten. Daarvoor moet in de ruimte een (opvouwbaar) bed of een rustbank beschikbaar zijn. De ruimte kan na de bevalling gebruikt worden bij het geven van borstvoeding of bij het kolven. De ruimte moet ‘geschikt’ zijn, wat kan worden opgevat als een ruimte waar geen gevaren aanwezig zijn en waar voldoende voorzieningen voor klimaatbeheersing en luchtverversing aanwezig zijn. Indien geen geschikte ruimte beschikbaar is moet de werkgever de werkneemster in de gelegenheid stellen thuis te voeden of te kolven. Hierbij geldt nog wel de bepaling over de beschikbare tijd op kosten van de werkgever.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat de werkneemster en de werkgever concrete afspraken maken over de uiteindelijke invulling van de genoemde regelingen. Lukt het niet om tot afspraken te komen dan kan contact worden gezocht met de bedrijfsarts of ondernemingsraad voor advies en bemiddeling. Blijven er problemen, dan kan contact worden gezocht met de vakbond of met de arbeidsinspectie.

Voor zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie is een geschikte, af te sluiten besloten ruimte beschikbaar, waarin de gelegenheid is of onmiddellijk kan worden gemaakt voor het nemen van rust. In een zodanige ruimte is een deugdelijk, al of niet opvouwbaar bed of een deugdelijke rustbank beschikbaar.

Voor het geven van borstvoeding of om te kolven mag de werkneemster de eerste negen levensmaanden van het kind de arbeid onderbreken voor maximaal een kwart van de arbeidstijd. De werkgever is verplicht deze werktijd door te betalen. Als het geven van borstvoeding of kolven meer tijd kost dan is de werkgever niet verplicht meer tijd door te betalen dan hiervoor aangegeven. Indien een werkneemster langer dan negen maanden borstvoeding wil geven waarvoor zij de arbeid moet onderbreken, moet zij dit in overleg met de werkgever regelen en er rekening mee houden dat een wettelijke basis ontbreekt.