Samen sterk voor borstvoeding

      

 

 

In week 40 is het weer Borstvoedingsweek. Dit keer is het thema ‘Samen sterk voor borstvoeding’. Een mooi en inspirerend thema, als je het mij vraagt. Want iedereen in de omgeving van een jonge moeder kan zich in dit thema herkennen.

Neem bijvoorbeeld de partner: Veel meer dan hij/zij vaak beseft, kan hij/zijn  zijn/haar vrouw – de moeder van hun kind – helpen en steunen bij het geven van borstvoeding. Maar ook ouders, vrienden en vriendinnen kunnen de jonge moeder steunen als ze borstvoeding geeft. Bijvoorbeeld door een keer te koken of de was te doen. Of belangstellend vragen hoe het gaat.

Natuurlijk kan iedere moeder die borstvoeding geeft ook rekenen op de steun van de kraamverzorgenden die in de eerste week na de geboorte de zorg voor kind en moeder op zich nemen. Of wat te denken van Kim Stevens van La Leche League in Oss, die zich dagelijks inspant om voedende moeders te steunen in het geven van borstvoeding aan hun kindje. Dit doet ze door cursussen te geven, maar ook door na de bevalling – als het echte werk begint – klaar te staan met raad en daad.

Ook wij als verloskundigen doen ons best, maar voor mijn gevoel is dat toch maar een druppel op een gloeiende plaat. Het gaat toch vooral om de mensen die ik hiervoor noemde.

Laatst besteedde ik tijdens een CenteringPregnancy bijeenkomst aandacht aan borstvoeding. Het was mooi om te zien hoe enkele vrouwen heel reëel vertelden over hun ervaringen, dat ze met name in het begin erg moeilijk vonden, maar dat die investering meer dan waard is. Eén zwangere vertelde dat ze het na 4 weken niet meer zag zitten, maar dat haar vriendin, die hetzelfde had meegemaakt, haar had gestimuleerd om door te gaan. Deze vriendin had haar verteld hoe zij zelf van haar man het duwtje in de rug had gehad en nog steeds blij was dat ze niet gestopt was. Met een grote glimlach vertelde de zwangere tijdens de bijeenkomst hoe blij ze was geweest met dit advies. Ze had na die 4de week nog maandenlang met plezier gevoed.

“Ik wil geen borstvoeding geven, maar ik ga het wél doen”, vertelde een ander tijdens diezelfde bijeenkomst. “Het is nou eenmaal het beste! Heb ik vorige keer ook gedaan, vier weken lang. Ik vond het niet leuk, maar wel belangrijk.” Dat is nou zo mooi aan CenteringPregnancy. Vrouwen delen hun ervaringen en ondersteunen elkaar daarmee op een bijzondere manier in de periode die voor hunzelf en hun kind zo ontzettend belangrijk is. Ervaringen over tal van onderwerpen, maar de komende week toch vooral over borstvoeding. Gewoon, omdat het het beste is dat je je kind kunt geven.

Wil je meer weten over borstvoeding? Kijk dan hier.

Vriendelijke groet,

Karin Vestjens

Geschreven door: Karin Vestjens