Oorzaken

Oorzaken van een miskraam worden vaak niet gevonden.

Ruim de helft van alle miskramen wordt veroorzaakt door een fout die optreedt bij de bevruchting van de zaadcel met de eicel. Er ontstaat een ernstige chromosoomafwijking in de vrucht. Chromosomen zijn onmisbaar bij de ontwikkeling van een vrucht tot een kind. Bij een ernstige chromosoomafwijking is een goede ontwikkeling dus onmogelijk. De vrucht wordt niet goed aangelegd en de natuur vindt een logische oplossing; de vrucht groeit niet verder en het lichaam stoot het af. In de regel gaat het hier niet om erfelijke afwijkingen, waardoor er dus ook geen gevolgen zijn voor een volgende zwangerschap.