Onderzoek

Een echo kan duidelijk maken of de zwangerschap nog intact is. Meestal kan gezien worden of het hartje klopt. In dat geval is de kans op een miskraam zeer klein, maar niet uitgesloten. Ben je minder dan twee weken over tijd, dan geeft een echo soms nog geen duidelijkheid. In dat geval kan één tot twee weken later wel gezien worden of het hartje klopt.

Echoscopie verandert niets aan de uitkomst van de zwangerschap. Een miskraam is een veel voorkomend en ook natuurlijk verschijnsel. Medisch onderzoek en behandeling lijken wel een bepaalde zekerheid te bieden, maar doen dat niet altijd.
Een eerste miskraam is geen reden voor nader onderzoek. Dat wordt pas overwogen na meerdere miskramen. Ook dan levert het bijna nooit een duidelijke verklaring voor miskramen op.