Na vaststelling

Een miskraam wordt veroorzaakt door een aanlegstoornis van de zwangerschap of het afsterven van de vrucht en kan niet worden voorkomen. Medicijnen of maatregelen zoals bedrust of stoppen met werken zijn dan ook zinloos. Hoewel een behandeling ontbreekt, bestaat er wel een keuze hoe de miskraam – na vaststelling – verder kan verlopen:

  • afwachten tot de miskraam spontaan optreedt
  • medicamenteus: tabletjes Misoprostol in de vagina brengen om te proberen de miskraam op gang te brengen. De miskraam kan dan spontaan optreden, zo nodig kan nog een curettage verricht worden
  • curettage: een ingreep waarbij het zwangerschapsweefsel via de vagina en de baarmoederhals wordt verwijderd

Alle benaderingen hebben voor- en nadelen. Je bepaalt zelf wat het beste bij je past. Ook is een tussenoplossing mogelijk; een tijdje afwachten en als het te lang duurt, alsnog medicatie/een curettage. Voor zowel de Misoprostol als de curettage verwijzen we je naar de gynaecoloog.

In deze informatiefimpjes wordt duidelijk uitgelegd welke opties er zijn.

Afwachten

Veel vrouwen geven de voorkeur aan afwachten, omdat een spontane miskraam de natuurlijke gang van zaken is. Eventuele (zeldzame) complicaties ten gevolge van een curettage worden door af te wachten vermeden.

Andere vrouwen vinden dat het afwachten veel onzekerheid oplevert en het normale leven verstoort, terwijl zij soms ook nog zwangerschapsklachten kunnen hebben. Een ander nadeel is dat er een kleine kans bestaat dat de zwangerschap niet in zijn geheel naar buiten komt (abortus incompletus).
Het bloedverlies blijft dan aanhouden. In dat geval moet alsnog een curettage plaatsvinden.

Besluit je om een spontane miskraam af te wachten, ga dan voor jezelf na hoe lang je wilt afwachten. Afwachten kan medisch gezien geen kwaad en heeft geen gevolgen voor een nieuwe zwangerschap. Wel kan het soms emotioneel zwaar zijn. Na het vaststellen van de miskraam wordt er in overleg met jou maximaal twee weken gewacht met het maken van een afspraak bij de gynaecoloog. De gynaecoloog bepaalt dan verder het beleid. Alleen bij een incomplete miskraam is er een medische noodzaak voor een curettage.

Misoprostol

Mistropol is een medicijn dat samentrekkingen van de baarmoeder veroorzaakt. Daarna treedt in 90% van de gevallen een miskraam op. Oorspronkelijk is Mistropol bedoelt voor maag- en darmproblemen, het staat dan ook niet geregistreerd als medicijn voor verloskundige doeleinden. Bij gebruik van deze tabletten is de kans op complicaties net zo laag als bij het wachten op een spontaan verloop. Het voordeel is dat de miskraam in de eigen omgeving kan worden doorgemaakt, en het verdriet thuis kan worden beleefd.
Een nadeel is de emotionele belasting en dat je zwangerschapsklachten (zoals misselijkheid) nog kunnen blijven. Ook bestaat er de kans dat je alsnog een curettage nodig hebt, als de miskraam niet (volledig) is doorgezet of bij overmatig bloedverlies.

Curettage

Een curettage is een kleine ingreep. De baarmoederholte wordt via de vagina met een dun slangetje (vacuümcurette) leeggezogen of met een curette (een soort lepeltje) schoongemaakt. De ingreep duurt ongeveer 5 tot 10 minuten en is meestal een dagbehandeling. Vaak wordt een korte narcose gegeven en merk je niets van de ingreep.

Vrouwen die het vervelend vinden om met een niet-levensvatbare vrucht rond te lopen kiezen vaak voor een curettage. Ook het afwachten en de onzekerheid over het tijdstip van de miskraam kunnen zwaar wegen. Met een curettage komt er een eind aan deze negatieve gevoelens. De ervaring leert echter dat het voor het verwerkingsproces goed kan zijn om niet te snel in te grijpen.