Corona update JBZ 02-04-2020

Geboortezorg gaat door.  Nieuwsbrief donderdag 2 april 2020
Aan alle kersverse ouders, zwangeren en partners,

Het COVID-19 virus (Coronavirus) in Nederland vraagt om aanpassingen van ons allemaal.
Voor een overzicht van aanpassingen verwijzen wij naar de websites http://allesoverzwanger.nl en https://www.pharos.nl/zwanger-of-bevallen-en-het-corona-virus/. Houdt u ook de website van uw zorgaanbieder in de gaten. 

! Belangrijk:

  • Neem altijd contact op met uw verloskundige of gynaecoloog, huisarts of jeugdarts als u klachten ervaart met betrekking tot de zwangerschap en na de bevalling, of als u zorgen heeft om uw pasgeborene. Dit kan 24 uur per dag.
  • Hoest u, heeft u koorts of bent u verkouden? Óf is iemand in uw directe woonomgeving besmet met het COVID-19 virus? Neem dan vooraf contact op met de praktijk, polikliniek of afdeling waar uw afspraak gepland staat. We kunnen dan zo nodig hygiëne- en beschermingsmaatregelen nemen, zodat uw controle of bevalling op een veilige manier kan plaatsvinden.

Informatie per domein in onze regio:

Verloskundigenpraktijken
Per afspraak bekijken we of het voor u nodig is om naar de praktijk te komen. Waar mogelijk vindt de afspraak plaats via (video)bellen. Komt u naar de praktijk voor het spreekuur of een echo, dan verzoeken wij u om alleen te komen. Uw partner en/of kinderen kunnen uiteraard door middel van videobellen meekijken.

Als u op het moment van bevallen koorts heeft, hoest of verkouden bent, stuurt de verloskundige u in naar het ziekenhuis. Heeft u zelf geen klachten, maar iemand in het gezin wel? Dan komen wij gewoon bij u langs, als het nodig is in beschermende kleding. Neemt u daarom alstublieft eerst de temperatuur (rectaal) op wanneer u ons belt voor de bevalling. Zo helpen we elkaar om de beste plek voor uw bevalling te kiezen en de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Wij adviseren u om de afspraken voor uw reguliere echo’s en controles in het ziekenhuis na te komen. Alle geplande afspraken worden bekeken en zo nodig aangepast, bijvoorbeeld naar een telefonische afspraak. Als er een afspraak in het ziekenhuis staat gepland, is het ook echt nodig dat u komt.
Op onze polikliniek Verloskunde en op de afdeling (verloskamers) hebben we voldoende personeel. We kunnen de goede en veilige zorg bieden zoals we dat altijd doen. Wel treffen wij alle hygiëne- en voorzorgsmaatregelen die nodig zijn. Daarom mag er helaas maar één begeleider mee naar de bevalling, mag er geen bezoek mag komen en vragen we u om alleen naar het spreekuur te komen.
Sommige prikposten zijn tijdelijk gesloten of veranderd van locatie. Kijk voor actuele informatie over prikposten op https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/locaties-en-prikposten. Voor de glucose-tolerantietest (OGTT) kunt u terecht in het ziekenhuis, omdat u de wachttijd niet op de prikpost mag doorbrengen.

Kraamzorg
De eerste dagen verlenen we zoveel mogelijk de volledige zorg. Dat betekent dat we in die dagen ook uitgebreid aandacht besteden aan voorlichting, advies en instructie. Als iemand in het gezin koorts heeft, hoest of verkouden is, dan is de kraamverzorgende minder uren in huis aanwezig. De kraamverzorgende draagt beschermende kleding in huis. De laatste dagen verleent de kraamverzorgende zorg via (beeld)bellen en/of ‘raam-zorg’. Bezoek is niet toegestaan tijdens de aanwezigheid van de kraamverzorgende. Belangrijk blijft dat wij altijd zo veel mogelijk Zorg op Maat blijven geven.
U vindt deze aanpassingen terug op de website van uw kraamzorgorganisatie. Daar staat ook allerlei praktische informatie voor in de kraamtijd.

De verloskundige draagt nog steeds eindverantwoordelijkheid over uw kraamperiode en zoekt in de eerste week regelmatig contact met u, meestal via (video)bellen. Uiteraard komt de verloskundige bij u thuis langs wanneer dat medisch noodzakelijk is.

GGD
De afspraken van de GGD of Sante/STMR met zwangeren, jonge baby’s en kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en de afspraken voor kinderen waar zorgen over zijn, gaan zoveel mogelijk door.
Wij gaan door met de vaccinatie tegen kinkhoest in de zwangerschap. Kom dus alstublieft langs voor deze vaccinatie, want dit is belangrijk voor de bescherming van u en uw kind. Dit kan ook bij de JGZ locaties. Na de geboorte komen wij langs voor de hielprikscreening.
Vervolgens is er rond 2 weken na de geboorte een huisbezoek, maar dat vindt nu telefonisch plaats of via beeldbellen. Als er redenen zijn om toch een huisbezoek te brengen, dan doen we dat (mits er geen zieken zijn in huis). Daarna nodigen we u samen met uw baby uit op het consultatiebureau voor het 4-wekenonderzoek.
De andere vaccinatieconsulten, inclusief onderzoek, gaan ook gewoon door. Alles natuurlijk met aandacht voor de nu geldende hygiëne- en veiligheidsregels. Wat tijdelijk niet doorgaat is de gehoorscreening bij pasgeborenen. Dit wordt op een later tijdstip ingehaald.
Als u nog vragen of zorgen over uw kindje heeft, dan kunt u bellen naar: 0900 463 64 43.

POP poli Renier van Arkel
De POP polikliniek is normaal bereikbaar. De intake en behandeling doen we zo veel mogelijk via videobellen. Als het nodig is, spreken we consulten af bij Reinier van Arkel.

Tot slot
Volg verder de algemeen geldende regels van het RIVM. Ook voor algemene informatie over het COVID-19 virus verwijzen wij u naar de website www.rivm.nl.

Ondanks alle aanpassingen, kunt u er op vertrouwen dat de gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen, GGD en kraamverzorgenden er altijd voor u zijn als het nodig is. Neem dus zeker contact op bij klachten, zorgen en vragen met betrekking tot de zwangerschap en geboorte.

Deze nieuwsbrief is een eerste uitgave. Afhankelijk van wijzigingen die vanuit de regering, beleid of samenwerkingsafspraken komen, wordt de nieuwsbrief opgevolgd.

Geschreven door: Karin Vestjens