Klachtenregeling

Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet heeft opgelost, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 
Meer informatie hierover vind je op www.klachtverloskunde.nl